LEJERINFO

I det følgende findes de mest overordnede råd og vejledninger til din bolig.
Læs en mere uddybende forklaring under de enkelte emner, hvor du også kan hente div. vejledninger om vask og pleje af gulv, brug af hårde hvidevarer, husorden og mange andre praktiske råd og anbefalinger.

 

00
Generelt

Opvarmning:
Boligen opvarmes med gulvvarme i alle rum.

Opvarmning med gulvvarme er en langsom varmekilde som tager flere timer om at bringe lokalet op til den ønskede temperatur. Det er derfor vigtigt at holde en jævn varme hele tiden.

Regulering af gulvvarmen sker via de opsatte temperaturfølere i hvert rum. Skalaen på temperaturføleren er blot vejledende, og er der enten for varmt eller for koldt, justeres temperaturføleren ned eller op som på en almindelig radiator.

Fastgørelser i vægge i badeværelser:
Det er ikke tilladt at bore huller i væggene i og omkring badeværelserne installationerne er trukket i væggene. Jvf. skrivelse udleveret ifm. din indflytning. 

Husorden for Nabolaget:

- Download den gældende husorden for Nabolaget her


01
Ventilation:

Ventilationsanlægget:
Din nye bolig er udstyret med et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsanlægget suger konstant fra badeværelset og emhætten. Frisk forvarmet luft blæses ind i boligen via gulvristene og ventiler under loftet. Det er vigtigt at ventilerne ikke tildækkes med møbler eller andet der kan blokere indblæsning.

Emhætte:
Emhætten er tilsluttet ventilationsanlægget og derfor konstant i drift. Da der ikke er en motor i emhætten, vil den ikke larme.

Ved madlavning kan forceret udsugning vælges. Dette gøres ved at vippe kontakten mod I. Rengøring af emhætte skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om ventilation her


02
Trægulve:

Junckers trægulve.
Rengøring af trægulve skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om trægulve her


03
Klinkegulve:

Naturstensklinker og bordplader i bad.
Rengøring af klinkegulve og bordplader i bad skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om klinkegulve her


04
Elastiske fuger:

Elastiske fuger i køkken og bad samt ved vinduer og døre.

Rengøring af elastiske fuger skal ske iht. vejledning i denne mappe.
Eftersyn af elastiske fuger i badeværelser samt døre og vinduespartier skal foretages minimum hver 6. måned. Hvis der er konstateret fugeslip, skal denne udskiftes straks, således vandindtrængning i konstruktionen undgås.

Konstateres der fugeslip kontakt da Byggeselskab Olav de Linde.

- Download specifikationer og vejledning om fuger her


05
Malede overflader:

Rengøring af malede overflader skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om malede overflader her


06
VVS:

Fugtalarm:
Betjening og rengøring af fugtalarm skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

Gulvafløb:
Rengøring af gulvafløbet skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

Gulvvarme:
Betjening og rengøring af gulvvarme skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

Afløb fra håndvask:
Rengøring af afløbet skal iht. iht. vejledning i nedenstående link.

Sanitet, armatur ved hånd- og køkken vask samt bruserarmatur: Rengøring af sanitet skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

WC:
Rengøring af WC skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om VVS her


07
Udvendige døre/vinduer:

Terrassedøre og vinduer i facader.
Rengøring af døre og vinduer skal ske iht. vejledning i nedenstående link. Døre og vinduer i boliger er fremstillet i træ/alu og alu/alu.

Døre og vinduer vedligeholdes i henhold til vejledning i nedenstående link.

Der er indbygget bremse i terrassedøre. Døren eller vinduet åbnes til den ønskede stilling og håndtaget vippes tilbage til lodret stilling.

Den indbyggede bremse kan ikke holde døre og vinduer ved blæsevejr. Det tilrådes at holde vinduer og døre lukket når det blæser.

- Download specifikationer og vejledning om døre og vinduer her


08
Altaner og glasværn:

Rengøring af altan og glasværn skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om altaner her


09
Tømrer og snedker

Indvendige døre og entredøre:
Rengøring af indvendige døre skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

Dørene i boligen er monteret således, at der er en spalte under døren. Dette er et krav, i henhold til ventilationsanlægget kan cirkulere luften mellem rummene.

Ifølge Dansk Dør Kontrol er der angivet nogle tolerancer, som er gældende indenfor boligens normale fugtighedsområde, 25-60% relativ fugtighed, ved almindelig indetemperatur og med rimelig ventilation.

Tolerancen for krumninger/skævhed er på max. 3-4 mm, dog skal der tages højde for almindelige svingninger i vejrforholdene. Disse udsving i klimaet kan gøre, at dørene i perioder vil være krumme. Dette skal vel at mærke kun være i perioder, hvorefter dørene skal være inden for tolerancen igen.

Karme:
Rengøring af karme skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

Karme og lister vil typisk have såkaldte harpiks-udtræk – dette er normalt for malerbehandlet træværk. Harpiksudtrækkene fremkommer, fordi træ er et levende materiale, og selv med den

bedste overfladebehandling, kan det ikke undgås, at der dannes harpiks-knopper – især ved træets knaster. Først om 2-3 år vil eventuelle harpiksudtræk være udblomstret. Herefter behandles harpiksudtræk som en normal vedligeholdelsesopgave, der kræver malerbehandling/reparation.

 - Download specifikationer og vejledning om tømrer her


10 
Inventar

Rengøring af garderobe- og køkkenskabe samt bordplade skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om inventar her


11  
Hårde hvidevarer:

Hårde hvidevarer betjenes iht. betjeningsvejledninger i nedenstående link.

Ved fejl eller defekter på hårde hvidevarer anvendes Serviceskemaet i nedenstående link.

Her fremgår telefonnumre til servicecentre. For at lette processen bedes alle oplysninger der fremgår af Serviceskemaet oplyst ved henvendelsen.

- Download specifikationer og vejledning om hårde hvidevarer her


12
EL:
 

Røgalarm:
Din bolig er udstyret med en røgalarm der detekterer røg i boligen. Røgalarmen er tilsluttet lysnettet, men har også batteribackup.

Afbrydere og stikkontakter:
Rengøring af afbrydere og stikkontakter skal ske iht. vejledning i nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om EL her


13
ADK:

ADK - Automatisk dørkontrol:
Bygningen og lejlighederne er udstyret med elektronisk adgangskontrol der betjenes med en nøglebrik. Ved indflytning i lejlighederne bliver der udleveret et antal brikker, der giver adgang til både bygningens fælles adgangsveje samt til lejligheden.

Ved indgangspartier til bygningerne er der opsat dørtelefon med video. Dørtelefonen kan betjenes både via svarapparatet i lejligheden eller en smartphone. Betjening og vejledning i brug af ADK, kan du læse mere om via nedenstående link.

- Download specifikationer og vejledning om ADK her